Članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2022. godinu i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog za 2022. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Izveštaju o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za prošlu godinu, od planiranih sredstava za realizaciju Programa, u iznosu od 33,2 miliona dinara, realizovano je 32.639.999,88 dinara, odnosno 98,31 odsto.

Prema Izveštaju o realiazciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog za 2022. godinu, od planiranih sredstava u iznosu od 14,4 miliona dinara, realizavovamo je 4.311.000 dinara, odnosno 29,94 odsto. Preostala sredstava, u skladu sa ugovorom, uplatiće se po okončanju realizacije ugovorenih obaveza.

O prihvaćenim izveštajima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.