Skupština Grada Novog Sada na XLVIII sednici, održanoj 25. marta 2019. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstomJavnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam, Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 21, od 27. marta 2019. godine.

Skupština Grada Novog Sada na XLVII sednici održanoj 20. februara 2019. godine donela je odluke o sprovođenju javnih konkursa sa tekstovima javnih konkursa za izbor direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad.
Javni konkursi za izbor direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, objavljeni su u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13, od 28. februara 2019. godine.

Javni konkurs za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 74/2018, od 5. oktobra 2018. godine.