Skupština Grada Novog Sada na XLVII sednici održanoj 20. februara 2019. godine donela je odluke o sprovođenju javnih konkursa sa tekstovima javnih konkursa za izbor direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad.
Javni konkursi za izbor direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, objavljeni su u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13, od 28. februara 2019. godine.

Javni konkurs za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 74/2018, od 5. oktobra 2018. godine.