Skupština Grada Novog Sada na XI sednici, održanoj 12. marta 2021. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstom Javnog konkursa za izbor direktora: Javnog  komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad, Javnog  komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad i Javnog  komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkursi za izbor direktora, objavljeni su u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 23, od 16marta 2021. godine.

Skupština Grada Novog Sada na VI sednici, održanoj 27. novembra 2020. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstom Javnog konkursa za izbor direktora Javnog  preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkurs za izbor direktora Javnog  preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 146, od 4. decembra 2020. godine.

Skupština Grada Novog Sada na LV sednici, održanoj 18. oktobra 2019. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstom Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 75, od 23. oktobra 2019. godine.

Skupština Grada Novog Sada na XLVIII sednici, održanoj 25. marta 2019. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstomJavnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam, Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 21, od 27. marta 2019. godine.

Skupština Grada Novog Sada na XLVII sednici održanoj 20. februara 2019. godine donela je odluke o sprovođenju javnih konkursa sa tekstovima javnih konkursa za izbor direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad.
Javni konkursi za izbor direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, objavljeni su u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13, od 28. februara 2019. godine.

Javni konkurs za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 74/2018, od 5. oktobra 2018. godine.