• 6. decembra 2019.
  • 10:00
  • Velika sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić i šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Džon Klejton obratiće se na konferenciji “Partnerstvo za zeleni Novi Sad”, koju zajedno organizuju Misija OEBS-a u Srbiji u partnerstvu sa Gradom Novim Sadom.
Cilj konferencije je promovisanje održivog učešća predstavnika organizacija civilnog društva u Skupštini grada i Savetu za zaštitu životne sredine. Ovaj događaj će okupiti više od 100 predstavnika lokalnih vlasti iz cele Vojvodine, članova lokalnih i pokrajinskih parlamenata i organizacija civilnog društva. Učesnici će steći više uvida u prednosti inkluzivnog odlučivanja i poboljšanja planiranja i sprovođenja politike, dijalogom sa civilnim društvom, putem dobrih praksi EU.