• 18. novembra 2019.
  • 09:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Kaću, koja počinje između kp 2576/8 i kp 4849/1, ide celom dužinom kp 6518/1 i završava se između kp 4843 i kp 4849/1, sve u KO Kać (produžetak Ulice novosadske)
2. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Kaću, koja počinje između kp 430/7 i kp 428/55, ide duž kp 3549, kp 3492/1, kp 3550, kp 6532 i završava se između kp 4185/19 i kp 4186, sve u KO Kać (produžetak Ulice Moše Pijade)
3. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Ledincima, koja počinje na kp 895/1, između kp 566 i 589/1, ide celom dužinom kp 3613 i završava se između kp 2025 i kp 1789/2 KO Ledinci (produžetak Ulice dunavske)
4. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Kisaču, koja počinje između kp 739 i kp 791, ide duž kp 5246 i završava se između kp 756 i kp 765, sve u KO Kisač (produžetak Ulice Jana Martinka)
5. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Stepanovićevu, koja počinje između kp 101 i kp 759/2, ide delom kp 1318/2, kp 78/1 i završava se između kp 74 i kp 762, sve u KO Stepanovićevo (produžetak Ulice partizanske)
6. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Stepanovićevu, koja počinje između kp 845 i kp 1255, ide duž kp 844 KO Stepanovićevo (produžetak Ulice radničke)
7. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Rumenki koja počinje između kp 2214 i kp 4252, ide duž kp 2206 i završava se između kp 2195 i kp 4266, sve u KO Rumenka (produžetak Ulice novosadske)
8. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Petrovaradinu, koja počinje između kp 3038/17 i 3038/10, prati deo kp 3038/19, i završava se između kp 3038/12 i 3038/2 KO Petrovaradin (produžetak Ulice Milene Pavlović Barili)
9. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Petrovaradinu, koja počinje između kp 3872 i 3946/1, prati deo kp 6637/1 i završava se kod kp 4055/2 KO Petrovaradin (produžetak Ulice Dinka Šimunovića)
10. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Sremskoj Kamenici, koja počinje između kp 2050/2 i kp 2049/2, prati deo kp 2050/1, zatim kp 2051/5, ide paralelno sa delom kp 2062 kp 2082/23, a završava se kod kp 2083/5 KO Sremska Kamenica (produžetak Ulice vinske)
11. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Sremskoj Kamenici, koja počinje između kp 4012 i 402, prati kp 383, skreće desno i ide do kp 362/1 KO Sremska Kamenica (produžetak Ulice šimširove)
12. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Sremskoj Kamenici, koja počinje od Ulice Slavujeve između kp 1496 i 1494/1, prati kp 1495, 1460 i 1427 i završava se između kp 1429/2 i 1425 KO Sremska Kamenica (produžetak Ulice ružin venac)
13. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Sremskoj Kamenici, koja počinje od Ulice Ive Andrića, između kp 1308/37 i 1308/2, prolazi kroz kp 1308/51, prati celom dužinom kp 1308/32 i završava se između kp 1308/55 i 1277/2 KO Sremska Kamenica, kod Ulice Sonje Marinković (produžetak Ulice Ive Andrića)
14. Razmatranje predloga Društva prijateljstva Novi Sad – Norič za davanje naziva javnoj površini u Novom Sadu, od parcele 7848 do kompleksa specijalne namene, KO Novi Sad II, po Dajani Bekli
15. Razmatranje zahteva Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad za davanje naziva ulici u Novom Sadu, parcele br. 3900/13 i dr, KO Veternik, povodom zahteva DIJAGONALE ESPRO BP DOO Obrovac, Bačka Palanka, za dodelu kućnog broja
16. Razmatranje zahteva Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad za davanje naziva ulicama u Novom Sadu, parcele br. 540/86 i dr, KO Novi Sad IV, povodom zahteva Građevinske direkcije Srbije i SPV DUNAV DOO za dodelu kućnih brojeva