• 29. januara 2020.
  • 09:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Čeneju, koja počinje između kp 440/8 i kp 439/34, ide duž kp 439/33, kp 4446/2, kp 4445/1, kp 4452, kp 4455 i završava se između kp 2621 i kp 2658/3, sve u KO Čenej i predloga Mesne zajednice „Čenej“ da se na opisanom lokalitetu utvrdi produžetak Ulice Koste Nađa
2. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Čeneju, koja počinje između kp 2918/2 i kp 2917/1, ide duž kp 4192, kp 4193 i završava se između kp 2514/2 i kp 441/2, sve u KO Čenej i predloga Mesne zajednice „Čenej“ da se na opisanom lokalitetu utvrdi produžetak Ulice partizanske
3. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Čeneju, koja počinje između kp 4585 i kp 1582, ide delom kp 4200, kp 4199, kp 4198/2 i završava se između kp10282 i kp 1026/2, sve u KO Čenej i predloga Mesne zajednice „Čenej“ da ulica na opisanom lokalitetu dobije naziv Ulica zmajevački drum
4. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Čeneju, koja počinje od granice sa naseljenim mestom Novi Sad, između kp 3809 i kp 4174/2, ide celom dužinom kp 4191 i završava se kod granice sa naseljenim mestom Bački Jarak, kod kp 3483/2, sve u KO Čenej i predloga Mesne zajednice „Čenej“ da ulica na opisanom lokalitetu dobije naziv Ulica temerinski put
5. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici u Čeneju, koja počinje između kp 3825/1 i kp 3856/1, ide celom dužinom kp 4556, kp 4555 i završava se između kp 3813 i kp 3814, sve u KO Čenej i predloga Mesne zajednice „Čenej“ da ulica na opisanom lokalitetu dobije naziv Ulica oglednih polja
6. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 10 u Novom Sadu
7. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 12 u Novom Sadu
8. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 13 u Novom Sadu
9. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 17 u Novom Sadu
10. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 21 u Novom Sadu
11. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 26 u Novom Sadu
12. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 31 u Novom Sadu
13. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 34 u Novom Sadu
14. Razmatranje predloga Republičkog geodetskog zavoda za davanje naziva ulici Sajlovo 38 u Novom Sadu
15. Razmatranje zahteva Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad za davanje naziva ulici u Novom Sadu, parcele br. 540/41, 540/38 i 540/52, sve KO Novi Sad IV, povodom zahteva Građevinske direkcije Srbije i SPV DUNAV DOO za dodelu kućnih brojeva