• 9. decembra 2019.
  • 08:00
  • Mala sala (II sprat), Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu
2. Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu
3. Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada