• 4. decembra 2023.
  • 08:30
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

  1. Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2024. godinu
  2. Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2023. godinu
  3. Predlog odluke o prihvatanju prenosa prava javne svojine Republike Srbije na pokretnim stvarima na Grad Novi Sad, bez naknade