• 17. aprila 2024.
 • 11:00
 • Plava sala (I sprat), Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
 2. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2023. godini za period januar-decembar 2023. godine
 3. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu
 4. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnost Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 5. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2023. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 6. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 7. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2023. godinu za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 8. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2023. godinu, za period I – XII godine
 9. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 10. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 11. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2023. godinu
 12. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 13. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 14. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2023. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 15. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
 16. Predlog rešenja o prestanku važenja Rešenja Skupštine Grada Novog Sada, broj: 418-2/94-I-2-9 od 17.02.1994. godine i broj: 418-53/94-I-2-9 od 21. i 26.09.1994. godine
 17. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti isporuke vode i uklanjanja voda
 18. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad na dan 1. januara 2023. godine