• 9. decembra 2019.
  • 09:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
2. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu
3. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2020. godinu
4. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu
5. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu
6. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu
7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
8. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu
9. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu
10. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2020. godinu
11. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2020. godinu
12. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2020. godinu
13. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2020. godinu