• 24. juna 2022.
  • 10:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koje uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu
2. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu
3. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2022. godinu
4. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2022. godinu
5. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu
6. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu
7. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2022. godinu
8. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2022. godinu
9. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2022. godinu
10. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék za 2022. godinu
11. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2022. godinu
12. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Petrovaradin za 2022. godinu
13. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2022. godinu
14. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra “Rumenka”, Rumenka za 2022. godinu
15. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”, Kisač za 2022. godinu
16. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
17. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada , Novi Sad
18. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad
19. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin
20. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Sterijinog pozorja, Novi Sad
21. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta mladih, Novi Sad
22. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut „Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz“, Novi Sad
23. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad
24. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
25. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin
26. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog
27. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka
28. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač
29. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju skulpturalnog dela „Čovek jelen“ u Novom Sadu
30. Predlog rešenja o prestanku dužnosti i imenovanju člana odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“
31. Razmatranje mišljenja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada povodom podnete Inicijative Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ za postavljanje skulpturalnog dela na prostoru „Kreativnog distrikta“ u Novom Sadu
32. Razmatranje inicijative Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ za podizanje spomenika dr Jovanu Đorđeviću u Novom Sadu
33. Razmatranje mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad povodom podnete Inicijative Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ za postavljanje  spomen – obeležja posvećeno Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu