• 11. decembra 2018.
  • 10:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Predlog plana detaljne regulacije blokova oko Ulice vojvode Bojovića u Novom Sadu
2. Predlog plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu
3. Predlog plana detaljne regulacije sportskog parka i jugoistične zone u naselju Sadovi u Petrovaradinu
4. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet uz sekundarni odbrambeni nasip u Veterniku)
5. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu Partizanske ulice i Sentandrejskog puta)
6. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu Bulevara kralja Petra I i Rumenačke ulice)
7. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Futoške i Mikole Kočiša)
8. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu
9. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o proceni vrednosti kapitala JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad sa stanjem na dan 01.01.2018. godine