• 22. novembra 2019.
  • 08:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač” Kisač
2. Predlog rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad