• 27. februara 2020.
  • 08:00
  • Mala sala (II sprat), Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:
1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stažilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ruđera Boškovića broj 16)
2. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Danila Kiša broj 21)
3. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici i dr.)
4. Predlog plana detaljne regulacije radne zone Istok u Petrovaradinu
5. Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Novog Sada
6. Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
7. Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Mesnoj zajednici „Narodni heroji“ Novi Sad