• 4. decembra 2023.
 • 09:00
 • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

 1. Predlog plana generalne regulacije mreže sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada,
 2. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalitet namenjen višeporodičnom stanovanju uz Institutski put u Sremskoj Kamenici),
 3. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet severoistočno od Ulice Filipa Višnjića),
 4. Predlog plana detaljne regulacije „Bukovački put II“ u Petrovaradinu,
 5. Predlog plana detaljne regulacije porodičnog stanovanja istočno od Bukovačkog puta i dela područja „Širine I“ u Petrovaradinu,
 6. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ljermontova broj 4),
 7. Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3657 KO Novi Sad II i dr.),
 8. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet između ulica Venizelosove i Filipa Višnjića),
 9. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (lokalitetu verskog kompleksa),
 10. Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (usklađivanje sa planovima višeg reda i dr.),
 11. Predlog odluke o Programu stambene podrške dodelom stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu u Ulici Kisačka broj 55.,
 12. Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Univerziteta u Novom Sadu – Akademija umetnosti Novi Sad, bez naknade,
 13. Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2024. godinu, koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada,
 14. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2023. godine,
 15. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2023. godinu.