• 4. decembra 2023.
  • 13:00
  • Plava sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

  1. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2023. godinu
  2. Predlog odluke o Programu stambene podrške dodelom stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu u Ulici Kisačka broj 55
  3. Predlog odluke o umanjenju obaveza plaćanja komunalnih usluga borcima u 2024. godini
  4. Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2024. godini
  5. Izveštaj o realizaciji Odluke o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad
  6. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad za 2023. godinu
  7. Analiza „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2022. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine