• 10. oktobra 2019.
  • 12:00
  • Velika sala, Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić obratiće se učenicima srednjih škola na svečanom otvaranju Učeničkog parlamenta, koji se održava u okviru manifestacije “Dečija nedelja”.

Učenički parlament je koncipiran kroz aktivno učešće učenika na zadate teme. Svaka tema ima svog uvodničara, a potom se razvija debata u trajanju od 15 minuta. Maksimum u izlaganju je tri minuta, dok je replika omeđena na 1,5 minut.