ПРЕДУЗЕЋЕ НАДЗОРНИ ОДБОР
“Урбанизам” председник: СТЕВАН ДЕСПОТОВ

чланови: ЈОВАНА ЈАРИЋ
МИОДРАГ ЈОВКОВИЋ, из реда запослених

“Информатика” председник: ЗДРАВКО МИЛИЋЕВИЋ

чланови: БОРИС БАЈИЋ
МИЛОШ БАРИШИЋ, из реда запослених

“Стан” председник: ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

чланови: Мр НЕНАД ТОМАШЕВИЋ
ЛИДИЈА НОВАКОВИЋ, из реда запослених

Јавно градско саобраћајно

предузеће ”Нови Сад”

председник: СЛАВЕН МАНОВИЋ

чланови:
БИЉАНА СТОЈКОВИЋ, из реда запослених

“Тржница” председник: ДРАГО СТОЈИЧИЋ

чланови: САРА НОВАКОВИЋ
ЗОРАН БАРЈАКТАРОВ, из реда запослених

“Водовод и канализација” председник: МИЛАН КРАВИЋ

чланови: НАТАША РАШЕТА
ДАНИЈЕЛА МУСУЛИН БЕРИША, из реда запослених

“Новосадска топлана” председник: АЛЕКСАНДАР БЕЛИЋ

чланови: АЛЕКСАНДРА КЕШЕЉ
ДУШАН МАЦУРА, из реда запослених

“Чистоћа” председник: Мр ГОРАН ИВАНЧЕВИЋ

чланови: ДУШКО КОВАЧЕВИЋ
ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВ, из реда запослених

“Пут” председник: МИТАР РАДОЊИЋ

чланови: ЉУБИНКА БОРИЧИЋ
МЕРИ МЕЈИЋ, из реда запослених

“Градско зеленило” председница: ДИНА КУРБАТВИНСКИ ВРАНЕШЕВИЋ

чланови:
ДУШАН ЈОВИЧИЋ
МАРИНКО ШОЛАК, из реда запослених

“Лисје” председник: ДУШАН БАЈИЛО

чланови: СУЗАНА МАЦУРА
ДРАГАН МИЛИЋ

“Паркинг сервис” председник: ЗОРАН АЛИМПИЋ

чланови: НЕНАД КОВАЧЕВИЋ

“Спортски и пословни
центар Војводина”
председник: МИЛОМИР ЦВИЈОВИЋ

чланови: ЖЕЉКО ВЕСЕЛИНОВИЋ
БРАНКО СТОЈАНОВИЋ, из реда запослених

“Зоохигијена и ветерина Нови Сад” председник: ВЛАДАН БУМБИЋ

чланице: ВЕСНА ЦВЈЕТАНОВИЋ
МИРА СТАНИШИЋ, из реда запослених