predsednik:
DANIJEL TOMAŠEVIĆ

zamenica predsednika:
DRAGANA KAPUN

član/članica:
MIROSLAV RALEVIĆ
VOJISLAV PERIĆ
Mr ĐORĐE JOVANOVIĆ
Dr SAVO RONČEVIĆ
VESELIN STRAJNIĆ
MOMIR JELIĆ
NEVENKA ZUBANOV

zamenici članova/članica:
NIKOLA RADMAN
IGOR MARAŠ
MARIJAN SABLJAK
SAVA ALEKSANDROVIĆ
SVETO MIJIĆ
MIĆO PANTIĆ
VOJISLAV PAVKOV

sekretarka:
JELENA BARDAK

zamenica sekretarke:
TATJANA ĐUKIĆ