Grad Novi Sad, kao jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji uspostavlja i održava saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Novog Sada. Jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i zakonom. Odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države, donosi skupština jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade.

Kao tradicionalno otvoren grad čiji su stanovnici pripadnici 26 različitih nacionalnih zajednica, Novi Sad svoj identitet zasniva na bogatstvu različitosti koje je kamen temeljac njegove istorijske i kulturne baštine. Negujući odnose saradnje ne samo sa gradovima u najbližem okruženju, Novi Sad je tokom decenija uspostavio i negovao prijateljske odnose s brojnim gradovima u inostranstvu stalno proširujući mrežu svojih prijatelja koji su svoju privrženost tom prijateljstvu pokazivali i u najtežim periodima kroz koje je grad prolazio u svojoj novijoj istoriji.

U zavisnosti od oblasti od međusobnog interesa, kao i bliskosti i stepena razvijenosti odnosa saradnje Grad ima potpisane sporazume o bratimljenju ili saradnji sa sledećim gradovima i mrežama:

BRATIMLJENJE

 • Modena, Italija

Povelja o bratimljenju potpisana u Modeni, 7. aprila 1964. godine (potpisali Mladen Čomić predsednik Skupštine sreza Novi Sad i Vitorio Morseli predsednik Administrativne uprave Provincije Modena).modena

Sporazum o daljoj saradnji provincije i grada Modene i Novog Sada potpisan 17. marta 1984. godine, a potpisali su ga Mario del Monte, gradonačelnik Modene i Zdravko Mutin, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, turizam, komunalni infrastrukturni sistemi, podizanje kapaciteta opštinske organizacije i uprave, kulturni programi i manifestacije, sport, humanitarna pomoć.

 • Čangčun, Kina

cang-cunPovelja o bratimljenju potpisana 10. novembra 1981. godine, a potpisali su je Jovan Dejanović predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, obrazovni programi, zdravstvo, kulturni programi i manifestacije.

 • Dortmund, Nemačka

Povelja o bratimljenju potpisana 1982. godine, a potpisali su je Ginter Zamtlebe, gradonačelnik Dortmunda i Branislav Mindić, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.dortmund

Ekonomska razmena i projekti, turizam, sport, zdravstvo, kulturni programi i manifestacije, škole, obrazovni programi, podizanje kapaciteta opštinske organizacije i uprave.

 • Norič, Engleska

Povelja o bratimljenju potpisana 1989. godine, a potpisali su je David Fulman, gradonačelnik Noriča i Vlada Popović, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.noric

Škole, obrazovni programi, urbanizam, komunalni infrastrukturni sistemi, zdravstvo, socijalna zaštita, sport, kulturni programi i manifestacije, humanitarna pomoć.

 • Iliupoli (Atinska opština) Grčka

iliupoliPovelja o bratimljenju potpisana je 28. maja 1994. godine, a potpisali su je mr Teodoros Georgakis, gradonačelnik atinske opštine Iliupoli i Milorad Mirčić, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Kulturni programi i manifestacije, sport, humanitarna pomoć.

 • Budva, Crna Gora

budvaPovelja o bratimljenju potpisana je 1996. godine, a potpisali su je Žarko Miković, predsednik Skupštine Opštine Budva i Đuro Bajić, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, sport, škole, obrazovni programi, kulturni programi i manifestacije.

 • Temišvar, Rumunijatemisvar

Povelja o bratimljenju potpisana je 3. avgusta 2005. godine, a potpisali su je mr George Ćuhandu, gradonačelnik Grada Temišvara i Maja Gojković, gradonačelnik Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, kulturni programi i manifestacije.

 • Nižnji Novgorod, Ruska federacijaniznji-novgorod

Povelja o bratimljenju potpisana 18. aprila 2006. godine, a potpisali su je Bulavinov Vadim Jevgenijevič, gradonačelnik Nižnjeg novgoroda i Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada.

Podizanje kapaciteta opštinske organizacije i uprave, ekonomska razmena i projekti, zdravstvo, turizam, sport, obrazovni programi, kulturni programi i manifestacije.

 • Pečuj, Mađarska

Sporazum o bratimljenju gradova Pečuja i Novog Sada potpisan je na svečanosti 13. jula 2009. godine u Novom Sadu. Sporazum su potpisali gradonačelnici Novog Sada Igor Pavličić i Pečuja dr Pava Žolt.pecuj

Sporazum o partnerskoj saradnji: Sporazum o partnerskoj saradnji gradova Pečuja i Novog Sada zaključen je 8. januara 2002. godine, a potpisali su ga dr Toler Laslo, gradonačelnik Pečuja i Borislav Novaković, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, obrazovni programi, zdravstvo, socijalna zaštita, kulturni programi i manifestacije.

 • Gomelj, Belorusija

Povelja o bratimljenju potpisana je 13. maja 2013. godine, a potpisali su je predsednik Gradskog izvršnog komiteta Gomelja Petr Aleksejevič Kiričenko i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.gomel

Grad Novi Sad i Grad Gomelj sarađivaće u oblastima ekonomije, trgovine, komunalnih delatnosti, turizma, fizičke kulture, obrazovanja, zdravstva, kulture i socijalnepolitike, radi efikasnijeg iskorišćavanja postojećih tehničkih, industrijskih i prirodnih resursa i mogućnosti zarazmenu novih tehnologija i naučnotehničkih iskustava.

 • Toluka, Meksikotoluca

Povelja o bratimljenju potpisana je 22. avgusta 2015. godine u Novom Sadu. Potpisali su je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i gradonačenik Grada Toluke Braulio A. Alvarez Haso.

 • Kumanovo, Severna Makedonija

Sporazum o uspostavljanju saradnje, kao najviši pravni akt koji mogu da potpišu gradovi iz Republike Srbije sa gradovima iz inostranstva, potpisali su gradonačelnici Novog Sada i Kumanova, Miloš Vučević i Maksim Dimitrievski, 10. novembra 2019. godine.

Saradnja se uspostavlja na osnovama ravnopravnosti dva prijateljska naroda radi unapređenja društvenog i ekonomskog razvoja. Grad Novi Sad i Opština Kumanovo uspostavljaju saradnju u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, turizma, sporta, kao i u realizaciji programa i projekata u oblasti socijalne zaštite, urbanizma i komunalne delatnosti.

 • Aleksandrija, Arapska Republika Egipat

Sporazum o saradnji, kao najviši pravni akt koji mogu da potpišu gradovi iz Republike Srbije sa gradovima iz inostranstva, potpisali su gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i guverner Aleksandrije Mohamed El Šerif, 21. septembra 2021. godine.

Zajednička saradnja ostvaruje se između Grada Aleksandrije i Grada Novog Sada u razmeni iskustava u sledećim oblastima: kulturno, umetničko i istorijsko nasleđe, zaštita i očuvanje životne sredine, obrazovanje, zdravstvena zaštita i razvoj turizma. Saradnja se ostvaruje i u rastu investicionih prilika u oba grada u kontekstu lokalnih pravila i njihovih odredbi, rastu protoka turista između dva grada, podsticanju ekoturizma, ekoturističkih kampova i održive upotrebe prirodnih resursa i razmeni informacija i veština u poljoprivredi.

 • Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Sporazum o saradnji, kao najviši pravni akt koji mogu da potpišu gradovi iz Republike Srbije sa gradovima iz inostranstva, potpisali su gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, 29. septembra 2021. godine.

Saradnja između Grada Novog Sada i Grada Istočno Sarajevo temelji se na uzajamnosti i ravnopravnosti, uzimajući u obzir tradicionalno i iskreno prijateljstvo, radi unapređenja i razvoja partnerskih odnosa i institucionalne saradnje.

Grad Novi Sad i Grad Istočno Sarajevo uspostavljaju saradnju u oblasti privrede, poljoprivrede, kulture i umetnosti, obrazovanja, sporta, turizma, kao i u oblasti zaštite životne sredine.

SPORAZUMI

 • Međuopštinska saradnja na nivou Balkana (Mreža balkanskih gradova)

Najveći balkanski gradovi: Sporazum o prijateljstvu, saradnji i razvoju sa ciljem uspostavljanja Mreže balkanskih gradova.
Podizanje kapaciteta opštinske organizacije i uprave, zaštita životne sredine, komunalni infrastrukturni sistemi, prostorno i urbanističko planiranje, obrazovanje, javni prevoz i pitanje saobraćaja, socijalna zaštita, ekonomski razvoj, trgovina i konkurentnost, zdravstvo, sajamske manifestacije i konferencije, istraživanja i tehnološki razvoj, energija i industrija, telekomunikacije i informativne tehnologije

 • Lavov, Ukrajina

Sporazum o partnerskoj saradnji: Ekonomska razmena i projekti, zdravstvo, obrazovni programi, kulturni programi i manifestacije

 • Temišvar, Rumunija; Segedin, Mađarska

Sporazum o saradnji: Sporazum saradnji gradova Segedina, Temišvara i Novog Sada potpisan JE u Segedinu 11. januara 2001. godine, a potpisali su ga dr Bartha Laslo, gradonačelnik Segedina, Dr ing Georghe Ciuhandu, gradonačelnik Temišvara i Borislav Novaković, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, komunalni infrastrukturni sistemi, zaštita životne sredine, turizam, sport, obrazovni programi, kulturni programi i manifestacije.

 • Ulm, Savezna Republika Nemačka

Sporazum o partnerskoj saradnji: Sporazum o partnerskoj saradnji gradova Ulma i Novog Sada zaključen je 6. jula 2002. godine, a potpisali su ga Ivo Goner, glavni gradonačelnik Ulma i Borislav Novaković, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, komunalni infrastrukturni sistemi, obrazovni programi, kulturni programi i manifestacije.

 • Geteborg, Švedska

Sporazum o partnerskoj saradnji: Sporazum o partnerskoj saradnji grada Novog Sada i Geteborga zaključen je 7. juna 2002. godine, a potpisao ga je mr Branislav Pomoriški.

Podizanje kapaciteta opštinske organizacije i uprave, razvoj saobraćaja i razvoj lokalne demokratije.

 • Osijek, Hrvatska,  Tuzla, Bosna i Hercegovina

Sporazum o međuetničkoj saradnji: Sporazum o međuetničkoj toleranciji između Osijeka, Tuzle i Novog Sada potpisan je u Tuzli 21. februara 2002. godine, a potpisali su ga Zlatko Kramarić, gradonačelnik Osijeka, Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle i Borislav Novaković, predsednik Skuppštine Grada Novog Sada.

Ekonomska razmena i projekti, podizanje kapaciteta opštinske organizacije i uprave, obrazovni programi, kulturni programi i manifestacije, unapređenje međuetničke tolerancije i ostvarivanje prava i sloboda nacionalnih manjina i etničkih zajednica, uključivanje u procese evroregionalne saradnje.

 • Nant, Francuska

Konvencija o partnerstvu: Konvencija o partnerstvu između Grada Novog Sada i urbane zajednice Nant za razvoj javnog prevoza (11. juli 2003. godine).

 • Fruzenski rejon grada Sankt-Peterburga, Ruska federacija

Protokol o namerama: Protokol o namerama između teritorijalne uprave fruzenskog adminstrativnog rejona Sankt-Peterburga, Ruska federacija i Skupštine Grada Novog Sada sačinjen je 20. marta 2003. godine, a potpisali su ga Marija Ščerbakova, šef Teritorijalne uprave i Borislav Novaković, predsednik Skupštine Grada Novog Sada.

Sporazum o saradnji: Sporazum o saradnji između administracije Petrogradskog rejona Sankt-Peterburga i Novog Sada potpisan je u Sankt-Peterburgu 12. maja 2005. godine, a potpisali su ga A. Deljukin, načelnik administracije Petrogradskog rejona Sankt-Peterburga i Maja Gojković, gradonačelnik Grada Novog Sada.

 • Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Sporazum o partnerskoj saradnji: Sporazum o partnerskoj saradnji gradova Novog Sada i Banja Luke potpisan je u Banja Luci 24. mart 2006. godine, a potpisali su ga Dragoljub Davidovidić, gradonačelnik Banja Luke i Maja Gojković, gradonačelnik Grada Novog Sada.

 • Pridruženi član Asocijacije gradova „Eurocities“ (sedište u Briselu)

Odluka o pridruženom članstvu grada Novog Sada Asocijaciji gradova „Eurocities“. Jačanje veza među gradovima i promovisanje međunacionalne saradnje kroz učešće u projektima Evropske unije.

 • Krasnodar, Ruska Federacija

Inicijativa-Odluka o uspostavljanju saradnje: Sve oblasti života i rada za koje oba grada iskažu interesovanj.

 • Orel, Ruska Federacija

Sporazum o uspostavljanju saradnje: sporazum potpisan 31. januara 2017. godine, a potpisali su ga gradonačelnik Grada Novog Sada Miloš Vučević i Načelnik administracije Grada Orela Vasilij Fedorovič Novikov.

Ovim sporazumom uspostavlja se saradnju sa Gradom Orelom, Ruska Federacija, na osnovama ravnopravnosti, uzajamnog poverenja i zajedničkih interesa.

Grad Novi Sad i Grad Orel sarađivaće u oblastima ekonomije, nauke, tehnike, tehnologije, turizma, obrazovanja i kulture i u drugim oblastima o kojima se dogovore.

 • Ulm, Savezna Republika Nemačka

Sporazum o uspostavljanju saradnje: sporazum potpisan 1. februara 2017. godine, a potpisali su ga gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i gradonačelnik Ulma Gunter Ciš.

Ovim sporazumom Grad Novi Sad uspostavlja saradnju sa Gradom Ulmom, na osnovama ravnopravnosti, uzajamnog poverenja i zajedničkih interesa.

Grad Novi Sad i Grad Ulm sarađivaće u oblastima privrede, nauke, turizma, infrastrukturnim projektima, sporta, obrazovanja, kulture i na realizaciji projekata Dunavske straterije Evropske unije, kao članice Dunavske regije.

 • Engijen le Ben, Republika Francuska

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Engijen le Ben, Republika Francuska: ovom odlukom Grad Novi Sad uspostavla saradnju sa Gradom Engijen le Ben na osnovama uzajamnog poverenja i ravnopravnosti, u sferi delatnosti koje su od obostranog interssa za dva naroda. Grad Novi Sad i Grad Engijen le Ben uspostaviće saradnju u oblasti kulture, ekonomije, obrazovanja, ekologije, socijalne politike, informacionih tehnologija, turizma i sporta.

 • Sen Lu la Fore, Republika Francuska

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu la Fore, Republika Francuska: ovom odlukom Grad Novi Sad uspostavla saradnju sa Gradom Sen Lu la Fore, na osnovama uzajamnog poverenja i ravnopravnosti, u sferi delatnosti koje su od obostranog interesa za dva naroda. Grad Novi Sad i Grad Sen Lu la Fore uspostaviće saradnju u oblasti kulture, ekonomije, obrazovanja, ekologije, socijalne politike, informacionih tehnologija, turizma i sporta.

 • Tavernji, Republika Francuska

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Tavernji, Republika Francuska: ovom odlukom Grad Novi Sad uspostavnja saradnju sa Gradom Tavernji, na osnovama uzajamnog poverenja i ravnopravnosti, u sferi delatnosti koje su od obostranog interesa za dva naroda. Grad Novi Sad i Grad Tavernji uspostaviće saradnju u oblasti kulture, ekonomije, obrazovanja, ekologije, socijalne politike, informacionih tehnologija, turizma i sporta.

 • Tivat, Republika Crna Gora

Sporazum o uspostavljanju saradnje: sporazum potpisan 7. jula 2023. godine, a potpisali su ga gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i predsednik Opštine Tivat Željko Komnenović.

Ovim sporazumom Grad Novi Sad uspostavlja saradnju sa Opštinom Tivat, na temelju uzajamnosti i ravnopravnosti.

Grad Novi Sad i Opština Tivat će sarađivati u oblasti institucionalne saradnje, kroz saradnju gradske i opštinske uprave, turizmu, sportu i kulturnoj sferi, obrazovanju, razmeni profesora i učenika, zaštiti i istraživanju životne sredine, te upravljanju prirodnih resursa.