Savet za komunalne delatnosti razmatra predloge odluka i drugih opštih akata iz oblasti komunalnih delatnosti, pitanja koja se odnose na izgradnju, održavanje i korišćenje komunalnih objekata, snabdevanje građana vodom i drugom energijom, komunalni red, održavanje čistoće i zelenila, zauzeća javnih površina, postavljanje manjih montažnih objekata, pitanja uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta. Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata iz oblasti saobraćaja i puteva, kao i sva pitanja koja se odnose na gradski i mirujući saobraćaj,izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva u naseljima. Prati rad i ostvarivanje delatnosti javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća u komunalnoj oblasti i oblasti saobraćaja i puteva i drugih javnih službi u ovim oblastima čiji je osnivač Grad, kao i razvoj opšteg informacionog sistema Grada.

predsednik:
SINIŠA TRKULJA

zamenik predsednika:
SLOBODAN VESELINOVIĆ

član/članica:
SNEŽANA MUŠICKI
SLOBODAN TASIĆ
PAPIŠTA ENDRE
ALEKSANDAR PRIBIĆ
MIRJANA VASILIĆ
DRAGAN HEMON
ZORAN RADOSAVLJEVIĆ
MILOŠ SKENDŽIĆ
ĐORĐE MILIĆ