Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatra pitanja iz oblasti obezbeđivanja i ostvarivanja društvene brige za javno zdravlje i zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji Grada. Savet razmatra pitanja koja se odnose na uređivanje ostvarivanja socijalne zaštite, mere za ublažavanje siromaštva, kao i za ostvarivanje podrške deci i porodici i prati rad ustanova socijalne i dečije zaštite, kao i sva druga pitanja iz ove oblasti. Savet razmatra pitanja koja se odnose i na zadovoljavanje potreba i ostvarivanje prava boraca, invalida i članova njihovih porodica, kao i sva druga pitanja iz ove oblasti.

predsednica:
MIRKA LUKIĆ-ŠARKANOVIĆ

zamenica predsednice:
LENA NEŠOVIĆ

član/članica:
GORAN ĐOKIĆ
LJUBOMIR STANIŠIĆ
Dr NEMET ĐENĐI
MIROSLAV ILIĆ
MARKO MILOVIĆ
BORISLAVKA DRAGIŠIĆ
MILICA RODIĆ
JELENA GRAOVAC
ŽIVORAD ARSIĆ