Предлог одлуке о измени Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада усвојен је данас већином гласова на седници Савета за младе. Чланови Савета упутили су овај Предог одлуке Скупштини Града Новог Сада на усвајање. Предлог одлуке наћи ће се на дневном реду седнице Скупштине у петак, 15. јула.