Članovi Saveta za komunalne delatnosti prihvatili su na danas većinom glasova Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanju građevinskog zemljišta za 2016. godinu  i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici, većinom glasova usvojeni su i Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama ovogodišnjih programa poslovanja JP “Zavod za izgradnju Grada”, JKP “Put” i “Čistoća”.

Na današnjoj sednici, članovi Saveta većinom glasova su usvojili izveštaje o realizaciji programa poslovanja u 2015. godini za JP “Zavod za izgradnju Grada”, JKP “Vodovod i kanalizacija”, JKP “Informatika”, JKP “Zoohigijena i Veterina Novi Sad”, JKP “Čistoća”, JGSP “Novi Sad”, JKP “Parking servis”, JKP “Tržnica”, JKP “Novosadska toplana”, JKP “Gradsko zelenilo”, JKP “Lisje” i JKP “Put”, potom prošlogodišnje programe investicionih aktivnosti JGSP “Novi Sad”, JKP “Parking servis”, JKP “Put”, te Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika JGSP “Novi Sad” za 2015. godinu – tekuće subvencije.

Na sednici Saveta prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2015. godinu, te predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora JKP “Parking servisa”, JGSP “Novi Sad” i JKP “Puta” o raspodeli dobiti za 2015. godinu.

Savet za komunalne delatnosti usvojio je i predloge odluka o usklađivanju odluka o osnivanju javnih i javno-komunalnih preduzeća, te komunalnih radnih organizacija “Zavoda za izgradnju Grada”, “Vodovoda i kanalizacije”, “Gradskog zelenila”, “Novosadske toplane”, “Čistoće”, “Tržnice”, “Informatike”, “Parking servisa”, “Lisja”, “Zoohigijene i veterine”, “Puta” i gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad”, kao javnih i javno-komunalnih preudzeća, a usvojen je i Predlog rešenja o oglašavanju ništavim Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada “Budućnost” AD Novi Sad.

Svi prihvaćen predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na sednici Skupštine grada u petak, 22. jula.