Чланови Савета за комуналне делатности прихватили су на данас већином гласова Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивању грађевинског земљишта за 2016. годину  и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2016. годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање. На данашњој седници, већином гласова усвојени су и Предлози решења о давању сагласности на Одлуку о изменама овогодишњих програма пословања ЈП “Завод за изградњу Града”, ЈКП “Пут” и “Чистоћа”.

На данашњој седници, чланови Савета већином гласова су усвојили извештаје о реализацији програма пословања у 2015. години за ЈП “Завод за изградњу Града”, ЈКП “Водовод и канализација”, ЈКП “Информатика”, ЈКП “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”, ЈКП “Чистоћа”, ЈГСП “Нови Сад”, ЈКП “Паркинг сервис”, ЈКП “Тржница”, ЈКП “Новосадска топлана”, ЈКП “Градско зеленило”, ЈКП “Лисје” и ЈКП “Пут”, потом прошлогодишње програме инвестиционих активности ЈГСП “Нови Сад”, ЈКП “Паркинг сервис”, ЈКП “Пут”, те Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП “Нови Сад” за 2015. годину – текуће субвенције.

На седници Савета прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2015. годину, те предлози решења о давању сагласности на одлуке Надзорних одбора ЈКП “Паркинг сервиса”, ЈГСП “Нови Сад” и ЈКП “Пута” о расподели добити за 2015. годину.

Савет за комуналне делатности усвојио је и предлоге одлука о усклађивању одлука о оснивању јавних и јавно-комуналних предузећа, те комуналних радних организација “Завода за изградњу Града”, “Водовода и канализације”, “Градског зеленила”, “Новосадске топлане”, “Чистоће”, “Тржнице”, “Информатике”, “Паркинг сервиса”, “Лисја”, “Зоохигијене и ветерине”, “Пута” и градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, као јавних и јавно-комуналних преудзећа, а усвојен је и Предлог решења о оглашавању ништавим Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада “Будућност” АД Нови Сад.

Сви прихваћен предлози наћи ће се пред одборницима и одборницама на седници Скупштине града у петак, 22. јула.