Sutrašnjom sednicom Skupštine Grada Novog Sada završava se jedan ciklus intenzivnog rada novosadskog parlamenta, koji se ogleda u održavanju pet sednica u mesec dana, ocenio je danas rad Skupštine u novom sazivu predsednik gradskog parlamenta Zdravko Jelušić. Predsednik Skupštine Grada Novog Sada ujedno je najavio sutrašnju sednicu, koja počinje u 10 časova i na kojoj će se, ukoliko ne stignu dopune po hitnom postupku, na Dnevnom redu naći 89 tačaka.

– U tom ciklusu intenzivnog rada, računajući i sutrašnju sednicu, kroz Skupštinu je prošlo više od 200 akata, vrlo bitnih da bi grad funkcionisao – kazao je Jelušić.

On se zahvalio odbornicima opozicije što su pristali da rade u julu, bez obzira što je Poslovnikom o radu Skupštine definisano da se u julu i avgust ne održavaju sednice parlamenta.

– Zajedno sa odbornicima pozicije, prihvatili su da radimo u interesu građana Novog Sada – zaključio je predsednik Skuštine grada.

Najavljujući sutrašnju sednicu, Jelušić je kao najinteresantnije tačke istakao Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu.

Pored ovih, na Dnevnom redu sutrašnje sednice naći će se Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanju građevinskog zemljišta za 2016. godinu, potom Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016, kao i predlozi odluka koji se odnose na rad i organizovanje javnih i javno-komunalnih preduzeća, te druge tačke.

Govoreći o radu Skupštine nakon letnje pauze, predsednik gradskog parlamenta istakao je da će se dinamika rad nastaviti i na jesen.

– Sigurno je da ćemo i u jesenjim zasedanjima nastaviti intenzivan rad, a očekujemo da prva sednica jesenjeg zasedanja bude u prvih deset dana septembra – najavio je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić.