Danas je održana V sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj se usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine

2. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu

3. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

4. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

5. Odluka o izmeni Odluke o Programu izgradnje objekata u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation d.o.o. Beograd – Stari Grad

6. Odluka o Vidovdanskoj nagradi učenicima osnovnih i srednjih škola

7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge

8. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima

9. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave

10. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene

11. Odluka o izmeni Odluke o merama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada

12. Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu

13. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Vodovod i kanalizacija“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

14. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

15. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

16. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije „Novosadska toplana“ u Novom Sadu, kao javnog preduzeća

17. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad

18. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

19. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

20. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije za puteve „Put“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

21. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

22. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, kao javnog preduzeća

23. Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

24. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije „Urbanizam“ iz Novog Sada kao javnog preduzeća

25. Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ u Novom Sadu

26. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ u osnivanju kao javnog preduzeća

27. Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju radne organizacije „Stan“ iz Novog Sada kao javnog preduzeća za stambene usluge

28. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje u zapadnom delu grada Novog Sada

29. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na Rumenačkom ulaznom pravcu u Novom Sadu

30. Odluka o izradi plana detaljne regulacije severozapadne zone Sadova u Petrovaradinu

31. Odluka o izradi plana detaljne regulacije sportskog centra u Futogu

32. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama programa poslovanja Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu za 2016. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2016. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, za 2016. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki színház“, Novi Sad za 2016. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2016. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2016. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2016. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2016. godinu

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopunama Programa rada ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2016. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2016. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2016. godinu

48. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2015. godinu – tekuće subvencije

49. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada namenjenih Javnom preduzeću „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2015. godinu – tekuće subvencije

50. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2015. godinu

51. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2015. godinu

52. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2015. godinu

53. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2015. godinu

54. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2015. godinu

55. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu za 2015. godinu

56. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2015. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2015. godinu

57. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“  Novi Sad za 2015. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad za 2015. godinu

58. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2015. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2015. godinu

59. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2015. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2015. godinu

60. Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja za 2015. godinu Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

61. Izveštaj o poslovanju i realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2015. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2015. godinu

62. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2015. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2015. godinu

63. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“  Novi Sad za 2015. godinu, sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2015. godinu

64. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ u Novom Sadu

65. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2015. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2015. godinu

66. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2015. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2015. godinu

67. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2015. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2015. godinu

68. Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2015. godinu sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2015. godinu

69. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2015. godinu

70. Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2015. godinu

71. Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2015. godinu

72. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2015. godinu

73. Izveštaj o radu i poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2015. godinu

74. Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2015. godinu

75. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2015. godinu

76. Izveštaj o radu i poslovanju Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2015. godinu

77. Izveštaj o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanove kulture od nacionalnog značaja za 2015. godinu

78. Izveštaj o radu i poslovanju „Novosadsko pozorište – Újvidéki színház“, Novi Sad za 2015. godinu

79. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2015. godinu

80. Izveštaj o radu i poslovanju Pozorišta mladih, Novi Sad za 2015. godinu

81. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2015. godinu

82. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2015. godinu

83. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2015. godinu

84. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2015. godinu

85. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2015. godinu

86. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

87. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli neto dobiti za 2015. godinu

88. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

89. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2015. godinu

90. Rešenje o davanju saglasnosti na planirana materijalna sredstva za ostvarivanje Predškolskog programa Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad za radnu 2016/2017 godinu

91. Rešenje o oglašavanju ništavim Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada „Budućnost“ AD Novi Sad

92. Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

93. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu

94. Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora

95. Rešenje o imenovanju predsednice i članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora

96. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednice Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora  Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja Novi Sad, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednice Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za kulturu