Данас је одржана V седница Скупштине Града Новог Сада, на којој се усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. године

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину

3. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину

4. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2016. годину

5. Одлука о измени Одлуке о Програму изградње објеката у циљу реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o. Beograd – Stari Grad

6. Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на тaкмичењима

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе

10. Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене

11. Одлука о измени Одлуке о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада

12. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

13. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

14. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

15. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

16. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа

17. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад

18. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

19. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

20. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

21. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

22. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа

23. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

24. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“ из Новог Сада као јавног предузећа

25. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду

26. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа

27. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге

28. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада

29. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду

30. Одлука о изради плана детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину

31. Одлука о изради плана детаљне регулације спортског центра у Футогу

32. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду

33. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама програма пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 2016. годину

34. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину

36. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја, за 2016. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада „Новосадског позоришта – Újvidéki színház“, Нови Сад за 2016. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2016. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2016. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2016. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2016. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Програма рада установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2016. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2016. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2016. годину

48. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину – текуће субвенције

49. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава из буџета Града Новог Сада намењених Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2015. годину – текуће субвенције

50. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2015. годину

51. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину

52. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

53. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2015. годину

54. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2015. годину

55. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 2015. годину

56. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2015. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2015. годину

57. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“  Нови Сад за 2015. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2015. годину

58. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину

59. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2015. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2015. годину

60. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2015. годину Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

61. Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину, са финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2015. годину

62. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

63. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“  Нови Сад за 2015. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2015. годину

64. Годишњи извештај о пословању за 2015. годину Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду

65. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2015. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2015. годину

66. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2015. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2015. годину

67. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2015. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2015. годину

68. Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2015. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2015. годину

69. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2015. годину

70. Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2015. годину

71. Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2015. годину

72. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2015. годину

73. Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2015. годину

74. Извештај о раду и пословању Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2015. годину

75. Извештај о раду и пословању Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2015. годину

76. Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја, Нови Сад за 2015. годину

77. Извештај о раду и пословању Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја за 2015. годину

78. Извештај о раду и пословању „Новосадско позориште – Újvidéki színház“, Нови Сад за 2015. годину

79. Извештај о раду и пословању Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2015. годину

80. Извештај о раду и пословању Позоришта младих, Нови Сад за 2015. годину

81. Извештај о раду и пословању Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2015. годину

82. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2015. годину

83. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2015. годину

84. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2015. годину

85. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2015. годину

86. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

87. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад о расподели нето добити за 2015. годину

88. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2015. годину

89. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2015. годину

90. Решење о давању сагласности на планирана материјална средства за остваривање Предшколског програма Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за радну 2016/2017 годину

91. Решење о оглашавању ништавим Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада „Будућност“ АД Нови Сад

92. Решење о изменама Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

93. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

94. Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора

95. Решење о именовању председнице и чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора

96. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председнице Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора  Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању председнице Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о именовању директора Културног центра Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о именовању председника Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома здравља Нови Сад, Нови Сад

– Решење о именовању председнице Управног одбора Музеја Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Културног центра Новог Сада

– Решење о именовању члана Управног одбора Културног центра Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Историјског архива Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности директора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности чланице Управног одбора Музеја Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Музеја Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању члана Савета за културу