Чланови Савета за образовање и спорт прихватили су данас Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2016/2017. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке, Град Нови Сад се обавезује да као финансијску подршку Фонду обезбеди средства за стипендирање пет даровитих студената Универзитета у Новом Саду. Стипендија се додељује даровитим студентима из природно-математичке области, техничке, пољопривредне, технолошке, медицинске, економске, правне, хуманистичке и интердисциплинарне науке, као и уметности и спорта.

За школску 2016/2017. годину, стипендија се утврђује у нето износу од 15.000,00 динара, увећана за порезе и доприносе у складу са важећим прописима, која се додељује месечно, током 12 месеци.