Danas je održana VI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj se usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine

2. Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom predškolskog uzrasta upisanom u predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice, za period septembar – decembar 2016. godine

3. Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2016/2017. godinu

4. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

5. Odluka o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata za izabrana, imenovana i postavljena lica i za zaposlene

6. Plan detaljne regulacije Šumske ulice u Novom Sadu

7. Plan detaljne regulacije centra Sremske Kamenice

8. Plan detaljne regulacije Mali Beograd – Veliki rit II u Novom Sadu

9. Plan detaljne regulacije Trandžamenta u Petrovardinu

10. Plan detaljne regulacije kabla 110 kV TS „Novi Sad 5“ – TS „Novi Sad 7“

11. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje, potes Ševinjak u Ledincima

12. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Telepa u Novom Sadu

13. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje u Rumenki

14. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela prostora za poslovanje u Kisaču

15. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela centra u Veterniku

16. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko ulica Radničke, Stražilovske i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu

17. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

18. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštestambene zone između ulica Rumenačke i Pariske komune u Novom Sadu

19. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Telepa u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu Laze Lazarevića)

20. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Podbare u
Novom Sadu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2015. godinu

29. Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o otkazivanju neiskorišćenog dela zajma namenjenog Programu „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza IV“

31. Zaključak povodom Izveštaj povodom zahteva za davanje autentičnog tumačenja člana 44. stav 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“ br. 69/14, 55/15 i 60/15)

32. Zaključak u vezi sa ustupanjem prava na korišćenje pokretnih stvari Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijskoj upravi u Novom Sadu

33. Zaključak povodom Informacije povodom zahteva NIS A.D. Novi Sad Direkcija za upravljanje imovinom za davanje saglasnosti za izvođenje radova na sanaciji sistema kondenzata

34. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja