Sednica Skupštine Grada Novog Sada zakazana je za sutra, utorak, 27. septembra, sa početkom u 10 časova. Za Dnevni red VII sednice za sada je predloženo 64 tačke, a kao najbitnija izdvojen je rebalans budžeta Grada.

– Prvu jesenju sednicu Skupštine Grada Novog Sada obeležiće pre svega Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu. Grad je na prihodnoj strani od prodaje nefinansijske imovine prihodovao dve milijarde dinara, te se ta sredstva moraju planirati i na rashodovanoj strani – precizirao je predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić.

Na dnevnim redu sednice naći će se i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, po kojoj se radno vreme petkom i subotom produžava do jedan čas posle ponoći. Ipak, kako je naglasio predsednik Skupštine grada, prema Predlogu odluke ukoliko je protiv privrednog subjekta kome je produženo radno vreme podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ili je izdat prekršajni nalog zbog prekoračenja radnog vremena ili dozvoljenog nivoa buke, kao i zbog remećenja javnog reda i mira, Gradska uprava za privredu donosi rešenje o prestanku važenja prava na produženo radno vreme.

Pored pomenutih, na dnevnom redu sutrašnje sednice naći će se predlozi odluka o izmenama programa investicionih aktivnosti gradskih komunalnih preduzeća, potom izveštaji o realizaciji programa investicionih aktivnosti nekoliko javno-komunalnih preduzeća za prvih šest meseci ove godine, kao i rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama ovogodišnjih programa poslovanja gradskih preduzeća i ustanova kulture.

– Očekujem konstruktivnu raspravu na sednici Skupštine, očekujem i primedbe opozicije, ali verujem da će rad Skupštine proteći po demokratskim načelima – zaključio je predsednik novosadskog parlamenta Zdravko Jelušić.