Članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost prihvatili su na današnjoj sednici Predlog rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada.

Prema Predlogu rešenja o izmeni, u Koordinaciono telo imenuju se po dva predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Policijska uprava Novi Sad, po jedan predstavnika Gradske uprave za obrazovanje, Centra za socijalni rad, Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih, Glavni prosvetni inspektor, predsednik aktiva direktora osnovnih škola, predsednik aktiva direktora srednjih škola, član Gradskog veća Grada Novog Sada za obrazovanje, član Gradskog veća Grada Novog Sada za sport i omladinu i jedno lice koje odredi gradonačlenik Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlog upućen je Skupštini grada na razmatranje.