Чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност прихватили су на данашњој седници Предлог решења о измени Решења о образовању Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада.

Према Предлогу решења о измени, у Координационо тело именују се по два представника Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Полицијска управа Нови Сад, по један представника Градске управе за образовање, Центра за социјални рад, Центра за превенцију девијантног понашања код младих, Главни просветни инспектор, председник актива директора основних школа, председник актива директора средњих школа, члан Градског већа Града Новог Сада за образовање, члан Градског већа Града Новог Сада за спорт и омладину и једно лице које одреди градоначленик Града Новог Сада.

Прихваћени предлог упућен је Скупштини града на разматрање.