Danas je održana IX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o taksi prevozu putnika

2. Odluka o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade

3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad za 2016. godinu

4. Aneks IX Ugovora o prenovu sa Javnim komunalnim preduzećem “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad

5. Odluka o davanju na korišćenje motornih vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Policijskoj upravi Novi Sad

6. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada

7. Poslovnik Skupštine Grada Novog Sada

8. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad

– Rešenja o razrešenju i imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole  “Sonja Marinković” Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Saveta za zaštitu životne sredine

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za budžet i finansije

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Informatika” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

– Rešenje o prestanku dužnosti članova i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti članice i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednice i imenovanju predsednice i članice Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članice i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednice i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog

– Rešenje o prestanku dužnosti članova i imenovanju članica Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice i imenovanju člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Muzičke škole “Isidor Bajić”

– Rešenje o izboru predsednice Saveta za zaštitu životne sredine