Данас је одржана IX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о такси превозу путника

2. Одлука о приступању Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе

3. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад за 2016. годину

4. Анекс IX Уговора о пренову са Јавним комуналним предузећем “Водовод и канализација” Нови Сад

5. Одлука о давању на коришћење моторних возила Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Дирекцији полиције, Полицијској управи Нови Сад

6. Решење о измени Решења о образовању Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада

7. Пословник Скупштине Града Новог Сада

8. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад

– Решења о разрешењу и именовању чланице Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе  “Соња Маринковић” Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Савета за заштиту животне средине

– Решење о разрешењу и избору члана Савета за буџет и финансије

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Информатика” Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада – Установе културе од националног значаја

– Решење о престанку дужности чланова и именовању председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности чланице и именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности и именовању чланова Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о престанку дужности председнице и именовању председнице и чланице Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о престанку дужности и именовању чланова Управног одбора Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин

– Решење о престанку дужности председника и чланице и именовању председника и члана Надзорног одбора Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин

– Решење о престанку дужности и именовању чланова Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду

– Решење о престанку дужности и именовању председника и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду

– Решење о престанку дужности и именовању чланова Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар “Младост”, Футог

– Решење о престанку дужности и именовању председнице и чланова Надзорног одбора Установе за културу и образовање Културни центар “Младост”, Футог

– Решење о престанку дужности чланова и именовању чланица Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице и именовању члана Надзорног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности и именовању чланова Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о разрешењу члана и именовању чланице Школског одбора Музичке школе “Исидор Бајић”

– Решење о избору председнице Савета за заштиту животне средине