Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine.

Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. sepembra 2016. godine pokazao je da je tokom devet meseci ove godine ukupno ostvareno 15.980,9 miliona dinara tekućih prihoda i primanja budžeta, što sa 2.534 miliona dinara prenetih sredstava iz ranijih godina čini 18.514,9 miliona dinara. Analiza prihodne strane budžeta pokazala je da je ostvarenje znatno iznad devetomesečnog plana (16,6%) iz razloga što su u ovom periodu ostvarena značajna sredstva po osnovu prodaje prirodne imovine (zemljišta). Kada je u pitanju ostvarenje tekućih prihoda, ono je, takođe, iznad devetomesečnog plana u ovoj godini (9%), a u odnosu na isti period prošle godine veće je za 6,4%. U okviru tekućih prihoda, ostvarenje poreza je iznad plana za devet meseci, ostvarenje donacija, pomoći i transfera je ispod plana, dok drugi prihodi imaju procentualno najveće ostvarenje od 53,5% iznad plana.

Kada je rashodna strana budžeta u pitanju, najveće je učešće tekućih rashoda od 71,4%, dok kapitalni rashodi učestvuju sa 27,1%. Ovaj odnos između tekućih i kapitalnih rashoda menja se, naravno, ako se u cilju što realnijeg iskazivanja kapitalne potrošnje, izvršenim izdacima dodaju i sredstva utrošena za kapitalne subvencije i za kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti. U tom slučaju kapitalna potrošnja čini 33,9% ukupno utrošenih sredstava, a tekuća potrošnja, shodno tome 64,6%.

Izveštaj će biti upućen na sednicu Skupštine grada na dalje razmatranje i usvajanje.

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).