На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова усвојен Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. године.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. сепембра 2016. године показао је да је током девет месеци ове године укупно остварено 15.980,9 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.534 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 18.514,9 милиона динара. Анализа приходне стране буџета показала је да је остварење знатно изнад деветомесечног плана (16,6%) из разлога што су у овом периоду остварена значајна средства по основу продаје природне имовине (земљишта). Када је у питању остварење текућих прихода, оно је, такође, изнад деветомесечног плана у овој години (9%), а у односу на исти период прошле године веће је за 6,4%. У оквиру текућих прихода, остварење пореза је изнад плана за девет месеци, остварење донација, помоћи и трансфера је испод плана, док други приходи имају процентуално највеће остварење од 53,5% изнад плана.

Када је расходна страна буџета у питању, највеће је учешће текућих расхода од 71,4%, док капитални расходи учествују са 27,1%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције и за капиталне трансфере осталим нивоима власти. У том случају капитална потрошња чини 33,9% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе 64,6%.

Извештај ће бити упућен на седницу Скупштине града на даље разматрање и усвајање.

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).