Danas je održana X sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama Grada Novog Sada

2. Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Novog Sada za 2015. godinu

3. Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Zavod za izgradnju Grada” u Novom Sadu

4. Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Poslovni prostor” u Novom Sadu

5. Odluka o proglašenju Spomenika prirode “Park instituta u Sremskoj Kamenici” zaštićenim područjem

6. Plan detaljne regulacije stambene zone Petrovaradin jug u Petrovaradinu

7. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje južno od Kninske ulice u Veterniku

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Masarikove ulice u Novom Sadu

9. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine

10. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za period od januara do juna 2016. godine

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2016. godinu

12. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2016. godinu

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Doma zdravlja “Novi Sad” Novi Sad za 2016. godinu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Lisje” Novi Sad

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Novi Sad

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” Novi Sad

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP “Informatika” Novi Sad

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad

22. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad

24. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad”, Novi Sad

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Sterijinog pozorja, Novi Sad

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost” Futog

29. Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe Srpski pokret obnove

30. Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Odborničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine

– Odborničke grupe “Demokratska stranka – dr Veljko Krstonošić”

– Odborničke grupe “Jedinstvena Srbija”

– Odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”

31. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije “Laza Kostić” u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Gimnazije “Svetozar Marković”

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Miloš Crnjanski” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Petrovaradin – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole “7. april”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje mašinske škole, Novi Sad

– Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Saveta za budžet i finansije

– Rešenje o izboru zamenika predsednika Saveta za budžet i finansije

– Rešenje o prestanku funkcije članice Komisije za rodnu ravnopravnost

– Rešenje o izboru članice Komisije za rodnu ravnopravnost

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju predsednika i članova i imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku funkcije članice Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

– Rešenje o izboru članice Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja

– Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).