Данас је одржана X седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада

2. Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину

3. Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду

4. Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду

5. Одлука о проглашењу Споменика природе “Парк института у Сремској Каменици” заштићеним подручјем

6. План детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину

7. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику

8. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду

9. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. године

10. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за период од јануара до јуна 2016. године

11. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад за 2016. годину

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2016. годину

13. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за 2016. годину

14. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад

15. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад

16. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад

17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад

18. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад

19. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад

20. Решење о давању сагласности на Статут ЈКП “Информатика” Нови Сад

21. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад

22. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад

23. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад

24. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад

25. Решење о давању сагласности на Статут Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад

26. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стеријиног позорја, Нови Сад

27. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културни центар “Младост” Футог

29. Решење о именовању заменика секретара Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе Српски покрет обнове

30. Решење о избору чланова Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Одборничке групе Лига социјалдемократа Војводине

– Одборничке групе “Демократска странка – др Вељко Крстоношић”

– Одборничке групе “Јединствена Србија”

– Одборничке групе “Александар Вучић – Србија побеђује”

31. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије “Лаза Костић” у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Гимназије “Светозар Марковић”

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Милош Црњански” Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од националног значаја

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе “7. април”, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње машинске школе, Нови Сад

– Решење о престанку функције заменика председника Савета за буџет и финансије

– Решење о избору заменика председника Савета за буџет и финансије

– Решење о престанку функције чланице Комисије за родну равноправност

– Решење о избору чланице Комисије за родну равноправност

– Решење о разрешењу и именовању чланова Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о разрешењу председника и чланова и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о престанку функције чланице Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

– Решење о избору чланице Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

– Решење о престанку функције заменика председника Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).