Komisija za rodnu ravnopravnost preporučiće Kancelariji za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, rodnu ravnopravnost i dijasporu, kao i Gradskom veću Grada Novog Sada da se preduzmu potrebne aktivnosti radi pripreme Predloga odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, odlučeno je na današnjoj sednici Komisije.

Kako je objasnila Branka Aleksić iz Kancelarije za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, rodnu ravnopravnost i dijasporu, koja radi u okviru Gradske uprave za opšte poslove, Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti namenjena je lokalnim i regionalnim upravama u cilju usmeravanja njihovih snaga i partnerstava ka postizanju veće ravnopravnosti. Potpisivanjem Povelje, rečeno je na sednici Komisije, Grad Novi Sad bi pokazao da će voditi računa o rodnoj ravnopravnosti, da je to vrednost za koju se zalaže i da se obavezuje na sporovođenje politike rodne ravnopravnosti.

Proces potpisivanja povelje ostvaruje se u nekoliko koraka, a prvi među njima je da se pripremi Predlog odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, koji se potom šalje Skupštini Grada Novog Sada na usvajanje. Nakon usvajanja Odluke u lokalnom parlamentu sledi potpisivanje Upisnice Povelje.