Комисија за родну равноправност препоручиће Канцеларији за праћење остваривања права националних мањина, родну равноправност и дијаспору, као и Градском већу Града Новог Сада да се предузму потребне активности ради припреме Предлога одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности, одлучено је на данашњој седници Комисије.

Како је објаснила Бранка Алексић из Канцеларије за праћење остваривања права националних мањина, родну равноправност и дијаспору, која ради у оквиру Градске управе за опште послове, Европска повеља о родној равноправности намењена је локалним и регионалним управама у циљу усмеравања њихових снага и партнерстава ка постизању веће равноправности. Потписивањем Повеље, речено је на седници Комисије, Град Нови Сад би показао да ће водити рачуна о родној равноправности, да је то вредност за коју се залаже и да се обавезује на споровођење политике родне равноправности.

Процес потписивања повеље остварује се у неколико корака, а први међу њима је да се припреми Предлог одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности, који се потом шаље Скупштини Града Новог Сада на усвајање. Након усвајања Одлуке у локалном парламенту следи потписивање Уписнице Повеље.