Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja danas su razmatrali i većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara, Predlog plana detaljne regulacije centra Kaća, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela radne zone južno od Državnog puta IB-12 u Kaću, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Futoška ulica broj 97) i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem.

Planom generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara je područje namenjeno za sportski park, kao površina javne namene. Ovom Odlukom o izmenama i dopunama Plana planira se promena namene obuhvaćenog područja u namenu „sportski centar“ pri čemu se on planira kao površina ostalih namena, a ne kao površina javne namene, čime će se omogućiti izgradnja objekata sportskog karaktera sa pratećim sadržajima na ovom lokalitetu koji obuhvata površinu od 1,14 hektara.

Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem obuhvata četiri lokaliteta i to: realizacija izgradnje predškolske ustanove u Orahovoj ulici u dve faze, zatim planirano je proširenje istočne regulacije Sentandrejskog puta u dve faze, realizacija planiranih porodičnih objekata uz Ulicu Paje Krstića i zaustavljanje dalje bespravne gradnje na predmetnom lokalitetu i na neizgrađenom i neuređenom prostoru od 9,9 hektara planira se kompleks rasadnika i pomoćni prostori sa pratećim sadržajima. Time bi se obezbedili adekvatni uslovi za funkcionisanje JKP „Gradsko zelenilo“, a takođe bi se formirali i atraktivni sadržaji za odmor i rekreaciju svih korisnika u okruženju, što bi u velikoj meri uticalo na podizanje kvaliteta uslova života na ovom području.