Sednica Skupštine Grada Novog Sada, 11. u ovom sazivu, održaće se sutra sa početkom u 10 časova, najavio je danas predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, dodajući da Dnevni red ima blizu 50 tačaka. Glavna tačka sutrašnje sednice, kako je predsednik novosadskog parlamenta Jelušić objasnio, odnosi se na rebalans budžeta Grada Novog Sada za ovu godinu.

– Sutrašnja sednica je praktično nastavak prethodne sednice, kada je doneta odluku o likvidaciji dva javna preduzeća i formiranju dve gradske uprave, a da bi se poslovi koji su radila ta dva javna preduzeća preneli na gradske uprave. Sada je nephodno da se za novoformirane gradske uprave odredi prostor u budžetu Grada Novog Sada, kako bi se poslovi koje one obavljaju mogli finansirati – pojasnio je Jelušić.

Jedna od tačaka Dnevnog reda je i Predlog odluke o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga. Prema Predlogu odluke, JKP “Stan” se ovlašćuje da izabere najboljeg privatnog partnera, s kojim će Grad i “Stan” sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu, bez elemenata koncesije, na period ne duži od deset godina.

Predsednik Skupštine grada istakao je da je će se pred odbornicima i odbornicama naći i Predlog rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada.

– Zadatak Komisije je da utvrdi etalon, izvornik grba Grada Novog Sada, utvrdi etalon, izvornik zastave Grada Novog Sada, utvrdi način upotrebe i isticanja grba i zastave i upotrebu naziva Grada Novog Sada – poručio je predsednik novosadske Skupštine Zdravko Jelušić.

On je rekao da na sutrašnjoj sednici očekuje iscrpnu, ali kvalitetnu raspravu oko 50 tačaka Dnevnog reda. Početak sednica Skupštine Grada Novog sada zakazan je za 10 časova.