Danas je održana XI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Ostavka Milorada Mirčića na funkciju odbornika u Skupštini Grada Novog Sada

2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste Dr Vojislav Šešelj-Srpska radikalna stranka

3. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu

4. Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga

5. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

6. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2016. godini

7. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2016. godinu

8. Odluka o izmenama Odluke o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2016. godinu

9. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

10. Odluka o izmenama Odluke o uređenju Grada Novog Sada

11. Odluka o izmenama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada

12. Odluka o izmenama Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Novog Sada za potrebe uređenja površina javne namene

13. Odluka o izmenama Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada

14. Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

15. Odluka o izmenama Odluke o gradskim administrativnim taksama

16. Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

17. Odluka o izmenama Odluke o raskopavanju površina javne namene

18. Odluka o izmenama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

19. Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

20. Odluka o izmenama Odluke o taksi prevozu putnika

21. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu

22. Odluka o izmenama Odluke o načinu realizacije sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine u vezi sa nastavkom radova na izgradnji Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu

23. Odluka o izmenama Odluke o preduzimanju aktivnosti u cilju realizacije dočeka Nove godine

24. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu

25. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za porodično stanovanje uz Temerinski i Sentandrejski put sa okruženjem u Novom Sadu

26. Plan detaljne regulacije centra Kaća

27. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Futoška ulica broj 97)

28. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela radne zone južno od Državnog puta IB-12 u Kaću

29. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu

30. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2016. godinu

31. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2016. godinu

32. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2016. godinu

33. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2016. godinu

34. Odluka o izmenama Odluke o Programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu za 2016. godinu

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2016. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2016. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Kulturnog centra Novog  Sada, Novi Sad za 2016. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2016. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2016. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2016. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad  za 2016. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2016. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“ Futog za 2016. godinu

44. Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izgledu i upotrebi grba, zastave i naziva Grada Novog Sada

45. Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad

48. Zaključak o Analizi „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2015. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine

49. Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation D.O.O. Beograd – Stari Grad

50. Zaključak o davanju na privremeno korišćenje pokretne stvari Opštini Lipljan za potrebe Doma zdravlja Donja Gušterica

51. Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana i imenovanje zamenice člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić  – Srbija pobeđuje“

52. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Srđan Petrić)

– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Marijan Petrović)

– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Dijana Ćuk)

– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Milena Ždralić)

– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Radomir Grandić)

– Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca (Milanka Prodić)