Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Savet za osobe sa posebnim potrebama danas je, u okviru redovne sednice, održao radni sastanak sa predstavnicima organizacija invalida na teritoriji Novog Sada. Tema sastanka bila je razmatranje aktuelnih problema u radu udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom i sagledavanje mogućnosti njihovog prevazilaženja i rešavanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Organizacije gluvih Novi Sad, Udruženja distrofičara Južnobačkog okruga, Udruženja amputiraca Novi Sad, Gradske organizacije slepih i slabovidih, Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Novog Sada, Udruženja paraplegičara, Udruženja za pomoć MNRO Grada Novog Sada, Udruženja obolelih od multiple skleroze Južnobačkog okruga „Multis“, Udruženja ratnih vojnih invalida Grada Novog Sada, Humanitarnog udruženja Wilson za pomoć osobama obolelim od retkih bolesti, Saveza za sport i rekreaciju invalida Novog Sada, Udruženja građana „Sunce“ za cerebralnu i dečiju paralizu Južnobačkog okruga i Društva za borbu protiv šećerne bolesti Grada Novog Sada.

Svako od predstavnika imao je priliku da iznese problem svog udruženja, odnosno organizacije, a nakon diskusije, izdvojilo se nekoliko preoblema i poteškoća sa kojima se skoro sva ova udruženja sreću. Jedan od najčešće isticanih problema jeste dinamika uplaćivanja sredstava početkom godine, jer ponekad i u prvih tri ili četiri meseca nema uplate. Zatim su navedeni problemi arhitektonskih barijera, zloupotrebe parking mesta za invalide, ali i problem nedovoljnog zapošljavanja mladih visokoobrazovanih osoba sa invaliditetom.

Predsednica Saveta, Sonja Radaković, upoznala je prisutne sa ingerencijama ovog skupštinskog radnog tela i zahvalila se na velikom odzivu.

– Smatram da na ovakav način, kada neposredno od vas čujemo za probleme, možemo lakše i brže doći do njihovog rešavanja, a mi ćemo učiniti sve što je u okvirima naše nadležnosti da vam pomognemo i otklonimo što više prepreka za vaš neometan život u gradu – rekla je Radaković, i dodala da je u Novom Sadu sve vidljivija briga za pristupačnost, da se prepreke i arhitektonske barijere kontinuirano otklanjaju, sve je više zvučnih semafora, kao i obeleženih parking mesta i da će Grad i dalje nastaviti da brine i pomaže našim sugrađanima kojima je to neophodno.