Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu obratilo se Komisiji za predstavke i predloge sa inicijativom da se grobna mesta pisaca Miroslava Antića, Mikole M. Kočiša, Ferenca Fehera i Radeta Obrenovića oslobode od plaćanja nadoknade. Kako se navodi u njihovom dopisu, oni su se obraćali JKP „Lisje“ sa istim zahtevom, ali je njihov odgovor bio da je važećom „Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge“ predviđeno da su plaćanja pomenute naknade oslobođena samo grobna mesta na Spomen groblju na Gradskom groblju i grobna mesta u kojima su sahranjeni narodni heroji, pa JKP „Lisje“ nije u mogućnosti da, bez izmene pomenute odluke, oslobodi od plaćanja grobna mesta u Aleji pesnika. Tim povodom članovi Komisije za predstavke i predloge na današnjoj sednici doneli su zaključak kojim će se Gradskoj upravi za komunalne poslove predložiti izmena „Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge“ kojom bi se Aleja pesnika na gradskom groblju izuzela od plaćanja nadoknade.

Povodom inicijative Odbora za prikupljanje potpisa građana Veternika koju je Komisija za predstavke i predloge uputila Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“, ovo javno preduzeće odgovorilo je da se parcijalne izmene Zonsko-tarifnog sistema ne preporučuju, zbog toga što proizvode efekat lančanih zahteva, čime bi se ozbiljno moglo ugroziti poslovanje, a time i funkcija javnog prevoza u Gradu Novom Sadu.