Друштво за русински језик, књижевност и културу обратило се Комисији за представке и предлоге са иницијативом да се гробна места писаца Мирослава Антића, Миколе М. Кочиша, Ференца Фехера и Радета Обреновића ослободе од плаћања надокнаде. Како се наводи у њиховом допису, они су се обраћали ЈКП „Лисје“ са истим захтевом, али је њихов одговор био да је важећом „Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге“ предвиђено да су плаћања поменуте накнаде ослобођена само гробна места на Спомен гробљу на Градском гробљу и гробна места у којима су сахрањени народни хероји, па ЈКП „Лисје“ није у могућности да, без измене поменуте одлуке, ослободи од плаћања гробна места у Алеји песника. Тим поводом чланови Комисије за представке и предлоге на данашњој седници донели су закључак којим ће се Градској управи за комуналне послове предложити измена „Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге“ којом би се Алеја песника на градском гробљу изузела од плаћања надокнаде.

Поводом иницијативе Одбора за прикупљање потписа грађана Ветерника коју је Комисија за представке и предлоге упутила Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, ово јавно предузеће одговорило је да се парцијалне измене Зонско-тарифног система не препоручују, због тога што производе ефекат ланчаних захтева, чиме би се озбиљно могло угрозити пословање, а тиме и функција јавног превоза у Граду Новом Саду.