На данашњој седници Комисије за називе делова насељених места и јавних служби разматран је и једногласно прихваћен Предлог правила рада Комисије, којим се, у складу са Законом, утврђују критеријуми за предлоге решења о давању, односно промени назива улицама за овај сазив Комисије. У смислу Правила рада, у складу са Пословником Скупштине Града, под појмом улице подразумева се улица, трг, градска четврт и други делови Града.

С обзиром на чињеницу да је Нови Сад проглашен Европском престоницом културе 2021. године, Комисија ће у овом сазиву ставити акценат на давање назива који ће одражавати културно наслеђе и истицати богату културну баштину. Како је предвиђено, сви називи улица односиће се на знамените личности, догађаје, споменике и појмове из области културе Града Новог Сада, Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије, као и на универзално културно наслеђе.