Članice i članovi Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa na današnjoj sednici razmatrali su Izveštaj o potpisivanju Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane imenovanih i postavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada (ponovljeni postupak). S obzirom da je na prethodnoj sednici ovog skupštinskog radnog tela zaključeno da se ponovi postupak potpisivanja za imenovana i postavljena lica koja nisu potpisala Izjavu o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, do 10. decembra pristigao je još značajan broj potpisanih izjava. U ponovljenom postupku poslato je 22 izjave Skupštini Grada, 39 radnim telima, Gradskom veću 1 izjava, gradskim upravama i službama 23, javnim preduzećima 7 i ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Grad 77 izjava. Do naznačenog roka Savetu je od ukupno 168 poslatih vraćeno 120 potpisanih izjava, odnosno 71%. Na sednici je konstatovano da je, posle ponovljenog postupka, Izjavu o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane imenovanih i postavljenih lica u gradskim organima, javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada potpisalo ukupno 507 imenovanih i postavljenih lica ili 84%. Zaključeno je da je odziv veoma dobar, da su sve gradske uprave i službe potpisale, skoro sva javna preduzeća kao i ustanove i da je od 16 članova Gradskog veća Izjavu potpisalo 15 članova.
Na sednici je takođe zaključeno da će Savet i dalje raditi i sprovoditi aktivnosti na promovisanju Etičkog kodeksa i pratiti njegovu primenu među funkcionerima lokalne samouprave Grada Novog Sada.