Чланице и чланови Савета за праћење примене Етичког кодекса на данашњој седници разматрали су Извештај о потписивању Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране именованих и постављених лица у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада (поновљени поступак). С обзиром да је на претходној седници овог скупштинског радног тела закључено да се понови поступак потписивања за именована и постављена лица која нису потписала Изјаву о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе, до 10. децембра пристигао је још значајан број потписаних изјава. У поновљеном поступку послато је 22 изјаве Скупштини Града, 39 радним телима, Градском већу 1 изјава, градским управама и службама 23, јавним предузећима 7 и установама и организацијама чији је оснивач Град 77 изјава. До назначеног рока Савету је од укупно 168 послатих враћено 120 потписаних изјава, односно 71%. На седници је констатовано да је, после поновљеног поступка, Изјаву о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране именованих и постављених лица у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада потписало укупно 507 именованих и постављених лица или 84%. Закључено је да је одзив веома добар, да су све градске управе и службе потписале, скоро сва јавна предузећа као и установе и да је од 16 чланова Градског већа Изјаву потписало 15 чланова.
На седници је такође закључено да ће Савет и даље радити и спроводити активности на промовисању Етичког кодекса и пратити његову примену међу функционерима локалне самоуправе Града Новог Сада.