Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu i Predlog odluke o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini.

 U vezi sa Predlogom odluke o budžetu razmatrano je i 11 amandmana koje je podnela odbornička grupa „Demokratska stranka-dr Veljko Krstonošić“, ali je Savet većinom glasova doneo zaključke da predloži Skupštini da ne prihvati podnete amandmane, kao i zaključak da se Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu prihvata u celosti, pa će se kao takav razmatrati na sledećoj sednici Skupštine Grada. Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu planira se u iznosu od 23.032,3 miliona dinara.

Članovi Saveta su većinom glasova prihvatili i  Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu i Predlog odluke o finansiranju obrade podataka u vezi sa posebnom naknadom za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini.